Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Κάθε έτος, συμμετέχει στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών  και αντιμετώπιση των προβλημάτων από έντονες βροχοπτώσεις – πλημμύρες - χιονοπτώσειςστη  ΠΕ της.