ΛΑΦ ΑΣΔΥΣ

Η ΛΑΦ ΑΣΔΥΣ λειτουργεί στη Φρουρά Αθηνών και είναι υπεύθυνη:

(1) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής, η ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών και ψυχαγωγίας των Μονίμων και Εφέδρων Αξιωματικών (υπηρετούντων και μη) ,Ανθστων - Υπαξιωματικών – Πολιτικού Προσωπικού και
των μελών των οικογενειών τους.

(2) Για την ανάπτυξη και προαγωγή των σχέσεων μεταξύ Στρατού και κοινού για εθνοφελείς σκοπούς.

(3) Για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των Ξενώνων, όπου διατίθενται για στέγαση σε Αξκους – Υπξκους –Μ.Υ – Αξκους σε αποστρατεία, με τη μορφή διαμερισμάτων στους ξενώνες «ΒΑΡΥΤΗ» και στους ξενώνες «ΦΑΚΙΝΟΥ».

ΑΠΟΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΘ ΛΑΦ ΑΣΔΥΣ