Ενημερώσεις

Νοέμβριος 06, 2018

Σας γνωρίζουμε ότι στις 22 και 23 Νοε 18 θα διεξαχθεί από την ΑΣΔΥΣ Διημερίδα με τίτλο [«Η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Σ.Ξ – Δυνατότητες – Νέες Τάσεις – Προοπτικές – Εξωτερική Ανάθεση (Logistics – Out sourcing)»] στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση – επιμόρφωση του προσωπικού για τις αρχές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις ισχύουσες διαδικασίες και τάσεις που υφίστανται σε άλλους φορείς εκτός του ΣΞ και τη δυνατότητα υιοθέτησης καινοτόμων ιδεών και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών από το ΣΞ.

ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ
...

Ιανουάριος 19, 2018

ΛΑΕΔ ΟΡΧHΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΣΔΥΣ 31-12-2017

Ιανουάριος 19, 2018

Χριστούγεννα 2017 στην Αθήνα με την ΒΙG BAND της ΑΣΔΥΣ

Μάιος 24, 2017

ΣΜΣ ΑΣΔΥΣ  ΣΤΟ 17ο ΑΤΗΕΝS TECHNOPOLIS JAZZ FESTIVAL