Απολογισμός έργου ΑΣΔΥΣ έτους 2019 – Προγραμματισμός 2020

2020, Φεβρουάριος 5 - 9:34πμ

Την 17 Ιαν 20 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΑΣΔΥΣ ο απολογισμός του έργου έτους 2019 και ο προγραμματισμός έτους 2020 με τη συμμετοχή του Επιτελείου της ΑΣΔΥΣ και των υφιστάμενων Σχηματισμών.