Εορτασμός Γενέθλιας Ημέρας ΑΣΔΥΣ

2020, Ιούνιος 25 - 2:34μμ

Εορτασμός Γενέθλιας Ημέρας ΑΣΔΥΣ την 05 09:00 Ιουν 20 στην Έδρα του Στρατηγείου