ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΔΑ-ΑΣΔΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΔΥΣ, ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΝ 1 ΦΕΒ 18

2018, Δεκέμβριος 10 - 10:22πμ

Tην 01 Φεβρουαρίου 2018, παραμονή της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού και του εορτασμού του Ιερού Ναού του Στρατοπέδου, η ΑΣΔΥΣ υποδέχθηκε στην έδρα της (Στρδο ΖΟΡΜΠΑ) δέκα επτά (17) Διατελέσαντες Δκτές της, με σκοπό την ενημέρωσή τους επί των τρεχουσών δραστηριοτήτων και δράσεων, καθώς και των προκλήσεων - μελλοντικών της στόχων.

Μετά την ενημέρωση, ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων – σκέψεων, σχετικά με θέματα που επηρεάζουν το ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό έργο της ΑΣΔΥΣ.