Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ

2018, Νοέμβριος 6 - 12:41μμ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 22 και 23 Νοε 18 θα διεξαχθεί από την ΑΣΔΥΣ Διημερίδα με τίτλο [«Η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Σ.Ξ – Δυνατότητες – Νέες Τάσεις – Προοπτικές – Εξωτερική Ανάθεση (Logistics – Out sourcing)»] στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση – επιμόρφωση του προσωπικού για τις αρχές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις ισχύουσες διαδικασίες και τάσεις που υφίστανται σε άλλους φορείς εκτός του ΣΞ και τη δυνατότητα υιοθέτησης καινοτόμων ιδεών και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών από το ΣΞ.

ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ
Τηλέφωνο: 210749- 6911 ή 6410, ή 6648
www.asdys.army.gr