Παράδοση-Παραλαβή Διοίκησης ΜΕΡΥΠ

2020, Απρίλιος 3 - 1:44μμ

Την Τρίτη 24 09:00  Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Στρδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΠΗ», στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, η τελετή παράδοσης -  παραλαβής Διοικήσεως της Μεραρχίας Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ), από τον Υπτγο Γεώργιο Κωστίδη  στον Υπτγο Ιωάννη Κολυβά.