Παράδοση - Παραλαβή ΑΣΔΥΣ

2017, Φεβρουάριος 7 - 3:00μμ

Στις 25 Ιανουαρίου 11:00 έγινε η παράδοση παραλαβή της ΑΣΔΥΣ από τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Μπαλαφούτη στον Αντιστράτηγο Βασιλειάδη Κωνσταντίνο στη τελετή παραβρέθηκαν ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Δημήτρης Βίτσας και ο Α΄ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής.