ΔΥΓ

Διεύθυνση Υγειονομικού (ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ ευθύνεται για όλα τα θέματα αρμοδιότητας υγειονομικού του Σχηματισμού.

Αποστολή-Οργάνωση-Εγκαταστάσεις

Αποστολή

Ευθύνεται για όλα τα θέματα - αρμοδιότητες Υγειονομικού της ΑΣΔΥΣ.