ΑΣΔΥΣ

301 ΕΒ

Έχει σαν αποστολή τη συντήρηση και την ανακατασκευή πάσης φύσεως τεχνικού υλικού, πλην υλικών τηλεπικοινωνίας, ηλεκτροϋγειονομικών υλικών, αρμάτων μάχης, αεροπορικού υλικού και ειδικών οπλικών συστημάτων.