ΑΣΔΥΣ

ΔΙΣΕ

Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων (ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΕ)

Η Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων (ΔΙΣΕ) είναι ενταγμένη στην ΑΣΔΥΣ ως Ειδικό Επιτελείο. Λειτουργεί από την 1 Ιανουαρίου 2005 και υπάγονται σε αυτή τα Στρατιωτικά Εργοστάσια.

Αποστολή – Οργάνωση – Εγκαταστάσεις

Αποστολή

Η αποστολή της ΔΙΣΕ είναι η συνεχής παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος του έργου των Εργοστασίων.

Οργάνωση

Η αποστολή των εργοστασίων Τεχνικού (ΤΧ) και Υλικού Πολέμου (ΥΠ) παρουσιάζεται παρακάτω.

301 ΕΒ

Έχει σαν αποστολή τη συντήρηση και την ανακατασκευή πάσης φύσεως τεχνικού υλικού, πλην υλικών τηλεπικοινωνίας, ηλεκτροϋγειονομικών υλικών, αρμάτων μάχης, αεροπορικού υλικού και ειδικών οπλικών συστημάτων.

303 ΕΒ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση κάθε είδους τεχνικού υλικού, εκτός από άρματα μάχης.

304 ΠΕΒ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση  όλων των τύπων αρμάτων μάχης.

306 ΕΒΤ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση όλου του τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού και ηλεκτροϋγειονομικού υλικού.

307 ΤΣΥΑΥ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση στα Α/Φ και Ε/Π του Στρατού.

308 ΠΕΒ

Έχει σαν αποστολή την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των ερπυστριοφόρων οχημάτων καθώς και των βαρέων οχημάτων.

691 ΒΕΒ

Έχει σαν αποστολή την παραγωγή βιομηχανικών αερίων, χρωμάτων, βερνικιού υποδημάτων, κουμπιών και πλαστικών ειδών.

700 ΣΕ

Έχει σαν αποστολή την κατασκευή ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης για τις ανάγκες του ΣΞ.