ΑΣΔΥΣ

ΛΕΚ/Β ΧΩΚ

Αποστολή του είναι να παρέχει άμεση τεχνική υποστήριξη 3ου – 4ου κλιμακίου επί των ειδικών υλικών του Α/Α Ο/Σ Κ/Β «ΧΩΚ».