ΑΣΔΥΣ

308 ΠΕΒ

Έχει σαν αποστολή την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των ερπυστριοφόρων οχημάτων καθώς και των βαρέων οχημάτων.