ΑΣΔΥΣ

Έμβλημα

Λάβαρο και Έμβλημα

Η παράσταση του εμβλήματος είναι από τη μυθολογία μας και συμβολίζει την ευψυχία, την δύναμη και την ανδρεία. Παριστάνει τον Θησέα, όταν σε ηλικία 16 χρονών σήκωσε και κύλησε το βράχο και πήρε το ξίφος, με τα χρυσά σανδάλια, που είχε τοποθετήσει εκεί ο πατέρας του.

Το ρητό

Το αρχαίο ρητό του εμβλήματος,  «Αλκή Κράτος Εστί Μέγιστον»  δηλαδή, «Η Ανδρεία είναι Πολύ Μεγάλη Δύναμη», περιλαμβάνεται στη φράση, με την οποία, ο Διομήδης επιτίμησε τον Αγαμέμνονα, ο οποίος σε μια στιγμή λιποψυχίας, που ήταν αποτέλεσμα των ατυχιών των Ελλήνων, πρότεινε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους, για την άλωση της Τροίας και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Συμβολίζει την ικανότητα της ΑΣΔΥΣ να αναλάβει την ευθύνη και με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων να εκπληρώσει επιτυχώς την αποστολή της.