ΑΣΔΥΣ

700 ΣΕ

Έχει σαν αποστολή την κατασκευή ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης για τις ανάγκες του ΣΞ.