ΑΣΔΥΣ

303 ΠΕΒ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση κάθε είδους τεχνικού υλικού, εκτός από άρματα μάχης.