ΑΣΔΥΣ

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

Κάθε έτος, συμμετέχει στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών  και αντιμετώπιση των προβλημάτων από έντονες βροχοπτώσεις – πλημμύρες – χιονοπτώσεις στη  ΠΕ της.