ΑΣΔΥΣ

Εκπαίδευση – Ασκήσεις

Η ΑΣΔΥΣ συμμετέχει σε  Εθνικές,  Διακλαδικές και λοιπές Ασκήσεις.

Οι μονάδες της ΑΣΔΥΣ εκπαιδεύονται με βάση τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και καλύπτουν αντικείμενα της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό έργο της ΑΣΔΥΣ είναι αρκούντως σοβαρό καθόσον αφορά στα κέντρα Ν/Σ οπλιτών.

Επιπλέον στη ΠΕ/ΑΣΔΥΣ βρίσκονται και τα ΚΕΝ και ΕΚΕ των λοιπών Όπλων – Σωμάτων όπως το ΚΕΤΘ, ΚΕΠΒ, ΚΕΜΧ, ΚΕΔΒ, ΚΕΕΜ, ΚΕΤΧ, ΚΕΕΔ και ΚΕΥΠ, στα οποία εκπαιδεύονται αξκοί, μον. υπαξκοί και οπλίτες.

Επίσης πραγματοποιείται Σχολείο Συνοδών Σκύλων – Εκπαιδεύσεως.