ΑΣΔΥΣ

ΛΕ Κ/Β TOR-M1

Αποστολή του είναι η παροχή συντήρησης πεδίου 3ου – 4ου κλιμακίου στα ηλεκτρονικά υλικά εκτόξευσης – καθοδήγησης βλημάτων, εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων, στα ηλεκτρολογικά υλικά, στο τροχαίο υλικό συστήματος στα τηλεπικοινωνιακά υλικά καθώς και στα συστήματα παροχής ισχύος του Α/Α Ο/Σ “TOR-M1”.