ΑΣΔΥΣ

Ιστορία

Εξέλιξη ΑΣΔΥΣ

Μέχρι το έτος 1955 υπήρχε στην περιοχή της πρωτεύουσας το Φρουραρχείο Αθηνών – Πειραιώς, Μονάδα Ανεξάρτητη, που υπαγόταν στην Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής και Νήσων (ΑΣΔΑΝ).

Τον Μάιο του 1955 το Φρουραρχείο Αθηνών – Πειραιώς διαλύεται και συγκροτείται Διοίκηση με τίτλο “Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών” (ΣΔΑ) στην οποία υπήχθη και το Φρουραρχείο Αθηνών – Πειραιώς.

Το 1975 συγκροτείται στο χώρο του Λεκανοπεδίου Αττικής η Διοίκηση Βάσης Συντήρησης (ΔΒΣ) η οποία ανέλαβε την ευθύνη της Διοικητικής Μέριμνας,  από την τότε ΣΔΑ.

Τον Απρίλιο του 1979 συγκροτείται η Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού (ΣΔΕ) με την οποία συγχωνεύεται και η Διοίκηση Βάσης Συντήρησης (ΔΒΣ). Ο παραπάνω τίτλος αλλάζει τον Αύγουστο του ίδιου έτους, σε Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών (ΣΔΑ).

Η ΣΔΑ με την νέα της δομή ως Σχηματισμός επιπέδου Σώματος Στρατού λειτούργησε στην παρούσα θέση, από το Νοέμβριο του 1979, μέχρι τον Απρίλιο του 2004.

 

H Μετονομασία

Από 1 Μαΐ 2004 μετονομάσθηκε σε ΑΣΔΥΣ, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Σ.Ξ και από 1 Ιαν 2005, λειτουργεί με τη νέα της μορφή.

Με το όνοµα Γουδή το οποίο µέχρι σχετικά πρόσφατα (2006) γραφόταν Γουδί, φέρεται περιοχή βορειοανατολικά του κέντρου της Αθήνας που αποτελεί και ιστορική συνοικία. Διοικητικά µοιράζεται στους Δήµους Αθηναίων και Ζωγράφου .

Το άλλοτε αποκαλούμενο “πεδίον του Γουδή”, ή “πεδίον Γουδή” χρησιμοποιούταν ως πεδίο ασκήσεων των στρατιωτών και η επ’ αυτού µικρή εκκλησία του Αγίου Θωµά ήταν τόπος µικρών εκδροµών των κατοίκων της παλιάς Αθήνας.

Σ’ αυτή την περιοχή πρωτολειτούργησε επίσης και το πρώτο ελληνικό σκοπευτήριο καλούµενο σκοπευτήριο Αθηνών, που αργότερα µεταφέρθηκε στην Καλλιθέα για να µετατραπεί από τους Ιταλούς (στη διάρκεια της κατοχής 1941-1944) σε φυλακή.

Επίσης στην ίδια περιοχή η Βασίλισσα Σoφiα, ίδρυσε το Νοσοκοµείο Παίδων, σήµερα Αγία Σοφία, και αργότερα το 1927, άρχισαν να ανεγείρονται τα µεγάλα εργαστήρια και παραρτήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικότερα της Ιατρικής Σχολής.

Ένα σηµαντικό µέρος της έκτασης της περιοχής καταλάµβανε το τότε φθισιατρείο Σωτηρία, σήµερα γνωστό ως νοσοκοµείο θώρακος.