ΑΣΔΥΣ

306 ΕΒΤ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση όλου του τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού και ηλεκτροϋγειονομικού υλικού.