ΑΣΔΥΣ

307 ΤΣΥΑΥ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση στα Α/Φ και Ε/Π του Στρατού.