ΑΣΔΥΣ

304 ΠΕΒ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση  όλων των τύπων αρμάτων μάχης.