ΑΣΔΥΣ

304 ΠΕΒ

Έχει σαν αποστολή την συντήρηση  όλων των τύπων αρμάτων μάχης.

  • Τοποθέτηση Πυροβόλου 105 χιλ. σε Άρμα LEO2A4
  • Ποιοτικός Έλεγχος Συσκευών
  • Βουλκανισμός Τροχών Αρμάτων
  • Ειδικές Εργασίες στο Τμήμα Μηχανουργείου
  • Διασκευή Άρματος LE01 σε Πυροσβεστικό