ΑΣΔΥΣ

ΛΕ MLRS

Αποστολή του είναι η παροχή συντήρησης 3ου – 4ου κλιμ. στο σύστημα εκτοξεύσεως πυραύλων MLRS και 3ου κλιμακίου στα υπόλοιπα υλικά του συστήματος.