303 ΠΕΒ

Η αποστολή του Εργοστασίου συνιστάται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ΕΔ με την αξιοποίηση, παραγωγή και κατασκευή Στρατιωτικού Τεχνικού Υλικού πλην αρμάτων μάχης και αεροπορικών υλικών, με σκοπό την τήρηση υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και τον περιορισμό των αμυντικών δαπανών.