700 ΣΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 700 ΣΕ

Το 700 ΣΕ έχει ως αποστολή την κατασκευή ειδών Ιματισμού –Υπόδησης και Εξάρτυσης για την συντήρηση των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.