Ξενώνες

Για να κατεβάσετε την Κατάσταση Ξενώνων Φρουράς Αθηνών κάντε κλικ εδώ (for english click here)

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Διαμονής στους Ξενώνες της ΑΣΔΥΣ κάντε κλικ εδώ (for english click here )