ΑΣΔΥΣ

Eπίσκεψη -Eπιθεώρηση του Στγού Δκτή της ΑΣΔΥΣ στην ΠΕ ΔΙΚΕ (IV MΠ) Στγος Δκτης της ΑΣΔΥΣ

 O Στγός Δκτής της ΑΣΔΥΣ, στις 8 και 9 Σεπ  20, παραγματοποίησε επιθεώρηση – επίσκεψη στην ΠΕ ΔΙΚΕ(IV MΠ)