ΑΣΔΥΣ

Ετήσιος Απολογισμός Έργου 2020 – Προγραμματισμός Έργου 2021

Ετήσιος Απολογισμός Έργου 2020 – Προγραμματισμός Έργου 2021 της ΑΣΔΥΣ και των υφιστάμενων Σχηματισμών της, με την παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ την 22 Ιαν 21